Onze website
Wij gebruiken onze website om op een eenvoudige manier met u te kunnen communiceren. Spam is er genoeg, dus daar willen wij u zeker niet mee lastig vallen. Via onze website kunt u zich aanmelden voor een van onze trainingen. Op basis van uw aanmelding ontvangt u een factuur die een week voor aanvang van de cursus betaald dient te zijn.

Cursusmaterialen en opdrachten
Nadat wij uw betaling ontvangen hebben stellen wij cursusmaterialen en/of voorbereidingsopdrachten beschikbaar via onze website. U ontvangt hiervoor van ons via e-mail een wachtwoord. Afhankelijk van de ontvangst van uw betaling heeft u dan nog minimaal een week om de voorbereidingsopdrachten te maken. Uiteraard geldt voor deze materialen ook ons auteursrecht en de beperkingen van het copyright, zoals dat op iedere pagina is vermeld.

Opdrachten tijdens de training
Tijdens de training is het vrij gebruikelijk dat er in de avond aan opdrachten gewerkt dient te worden. Wij maken gebruik van deze methode om u de kans te geven zoveel mogelijk onder onze begeleiding de vaardigheden te ontwikkelen. Zonder de avondopdrachten is dat voor u wellicht niet voldoende mogelijk.

Interval
Indien u meerdere trainingen volgt in de management vaardigheidscategorie, dan raden wij u aan daar een interval van 2-3 maanden tussen 2 trainingen te houden. Deze trainingen leveren u een plan op, dat u zelf in de periode van 2-3 maanden kunt vervolmaken. Het is belangrijk dat plan in uw organisatie met het topmanagement en de medewerkers overeen te komen. Op het door u afgemaakte plan wordt door ons voortgeborduurd tijdens de daarop volgende training. Tijdens de Kennismanagementtraining wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van het plan dat gecreŽerd is tijdens de Survival of the smartest training.