De Radbouduniversiteit is bezig met de opzet voor een onderzoek naar management teams. Het is een onderzoek naar de samenstelling van managementteams qua managementrollen.

In een organisatie dient het management in elk geval aan vier rollen inhoud te geven: de rol van de richtinggever of visionair, de rol van de motivator, de rol van de uitvoerder of organisator en tenslotte de rol van het in stand houden van het managementleerproces (evaluator, terugkoppeling). 

Er is een pilot-onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin deze rollen in managementteams worden vervuld, hoe ze zijn verdeeld over de teamleden en het effect daarvan op de performance van organisaties. 

De Radboud Universiteit is nu doende een soort continu-onderzoek op te starten, waarbij het aantal teams in het onderzoek wordt uitgebreid.

Het doel van het onderzoek is om meer inzicht te verwerven in het team-aspect van het management van organisaties. Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van vragenlijsten. Het is de bedoeling dat elk lid van een operationeel managementteam een vragenlijst invult, als tegenprestatie geven ze elk deelnemend team een teamspecifieke terugrapportage in de vorm van een soort benchmark.

Er hebben zich inmiddels zo'n 30 nieuwe teams aangemeld voor deelname aan het onderzoek, die ze na de zomervakantie gaan bevragen. Daarvoor zijn zij ook nog op zoek naar meer management teams die daar aan deel zouden willen nemen.

Dit is voor u een unieke kans om uzelf als management team op een wetenschappelijke manier te laten vergelijken met anderen. Het voordeel voor u is zoals uit onderstaand document blijkt, dat u gratis de rapportage krijgt en daarmee een feedback in bezit krijgt over hoe u zich als team verder zou kunnen ontwikkelen.

U kunt zich aanmelden via info@toptrainingsolutions.nl, wij zullen uw aanmelding bevestigen en een afspraak met u maken voor het invullen van de vragenlijsten. De rapportage ontvangt u rechtstreeks van de Radboud Universiteit.