Annuleringen

Helaas kan het soms voorkomen dat u om wat voor reden dan ook toch niet aan een geplande training kunt deelnemen. Ook in die omstandigheden heeft Top Training Solutions zeer gunstige annuleringsvoorwaarden.

Tot zelfs 2 weken voor aanvang van de training kunt u nog kosteloos via e-mail, of fax annuleren. In de twee weken voor aanvang kunt u ook kosteloos ruilen met een collega of vriend of kennis.

Mocht ook die laatste mogelijkheid niet toepasbaar zijn, dan brengen wij slechts 50% van de cursusprijs in rekening, om onze gemaakte kosten en derving van inkomsten enigszins te beperken.

Vergeet u svp niet om eventueel ook het door u geboekte hotel of andere aan de training gerelateerde boekingen bij uw leveranciers te annuleren.

Mocht u in een later stadium toch nog de geannuleerde cursus bij ons volgen, dan krijgt u op de prijs van die training een korting van 25%. Bij een tweede annulering voor dezelfde cursus kan deze korting helaas niet meer verstrekt worden.

Wat u kan overkomen kan ons ook overkomen, daarom behoudt Top Training Solutions zich ook het recht voor om wegens dringende verhindering, zoals bijvoorbeeld bij ziekte de training te annuleren. Uiteraard verplichten wij ons om binnen een redelijke termijn de training alsnog plaats te laten vinden.

Wij wensen u en ons toe dat we beide van deze voorwaarden geen gebruik hoeven te maken.